דילוג לתוכן העיקרי

מזונות ילדים מעל גיל 6

שאלה

האם אדם אמוד פטור ממזונות ילדים מעל גיל 6 בטענה כי הוריו פרנסו אותו ועליו להחזיר להם את הכספים?

תשובה

מה פירוש אדם אמיד, אמיד למה?

ועל כל פנים, חובה על האב לזון ילדיו מעל גיל 6, וחובה זו קודמת לחובתו לגמול להוריו על שזנו אותו בילדותו.