דילוג לתוכן העיקרי

שאלה לרב רצון

שאלה

לק"י,

לכבוד מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
אחדשה"ט,
ברצוני לשאול את כבוד הרב מס' שאלות:
א. לגבי מש"כ הרב שהרבה נשים נהגו רק קינוח בבדיקת הפסק טהרה, האם הרב מורה לנהוג כן לכתחילה? [כמובן לאשה שאין לה מסורת ליהדות תימן כגון: אשה מעידה אחרת הנשואה לתימני וכדו'].
ב. זוג הרוצים בחתונתם לעשות חדר מנוחה אחרי החופה [לא חדר ייחוד] כלו' בלי עדים, כדי להיפטר מכיסוי ראש, האם הם מותרים בנגיעה או שעדיין הם אסורים בנגיעה עד שיתיחדו בבית עם עדים, שלפי רבנו זה החופה?
ביקרא דאורייתא

תשובה

א. איני מורה כך לכתחילה.
ב. אין להקפיד על כך. אבל עליהם לדעת שלא יהיו רשאים לברך שבע ברכות אחר הסעודה באולם, כל עוד לא עשו ייחוד. ולכן, לפחות כחצי שעה לפני סיום האירוע, שיעשו ייחוד ויאכלו עם עשרה, כדי שיוכלו לברך שבע ברכות מכח סעודת נישואין.