דילוג לתוכן העיקרי

נטילת ידיים לפני עלות השחר

שאלה

שלום וברכה לכב' מורנו ורבנו.
שאלותי
א). האם אדם שקם משנתו לפני עלות השחר, כגון בימי אלול וכדו' חייב בנטילת ידיים שחרית ? ואם חייב, האם עליו ליטול בברכה?
ב). האם דין קריאת התורה וההפטרה במנחה של ט' באב כדין קריאת התורה בתענית צבור רגילה, ומכאן לא שייכת ההפטרה ובמיוחד לאומרה בברכה?
יורנו הרב דעת, יגדיל תורה ויאדיר

תשובה

א. כן.
ב. ההפטרה במנחה של תעניות ציבור - כולל ט' באב - אינה מן הדין, ורק מנהג. ואבותינו הקדמונים והרמב"ם לא נהגו לאמרה.