בקור בבית קברות יהודי בשבת

האם
האם מותר ליהודי/יה לבקר בבית קברות יהודי ביום שבת בהגעה רגלית?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לפי רבינו, אין עולים לקברות וכך נהגו אבותינו בתימן בכל ימות השנה וכל שכן בשבת.

תשובה מאת הרב רצון ערוסי.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪