הרבי מלובאביץ`

שלום, מנין לנו שהרבי מלובאביץ` הוא לא:
1) מלך המשיח?
2) חי וקיים בגשמיות וברוחניות?
3) נשיא דורנו?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

כשיבוא - נדון בדבר.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪