גזל

שאלה: 

לא מצליח להשליט סדר במעשי(לעשות רק מצוות)-כולם
שאלתי את עצמי - והגעתי למסקנה לשאול את הרב

מה עושים כאשר אתה נמצא בבית שיש בו גזל לרוב כך שלא ניתן להבחין מה גזל ומה לא, אפילו אם נרכש משהו (שגם יכול להיות גזל הוא בעצמו או בעקיפין נרכש מגזלנים) גם יכול שמשמש לגזל, שהרי הכל שייך לשם ולא שלנו הוא

הביא דוגמא: בחלקים
חלק ראשון - חומרה
נרכש מחשב ובמחשב חלקים, רכיבים, חומרי גלם שיתכן שגזלו אותם, או היצרנים גזלו מעובדיהם-לא שילמו שכרם וכדומה, וגם אם ידוע לך, לך תחזיר - איך? למי? מה? וכיוצא בזה

חלק שני-תוכנה
חלק מהתוכנות נרכשו וחלקן לא מהן מותרות ולא מותרות

חלק שלישי-שימוש
התחברת לספק אינטרנט וחברת תקשורת עלמנת לגלוש באינטרנט וגלשת לאתר מסויים ובו דף ובדף מלל, תמונות, וכו` אותו/אותה/אותם שמרת במחשבך ואינך יודע עם מותר לעשות כן

בכולם אינך יודע אם גזל הוא/בהם, ואם יודע אתה לא תוכל לעצור את כל העולם מלחדול, שהרי בקושי את עצמך מלהיות שותף בם, או אפילו לחזור מהדבר, ככתוב פרי עץ הדעת

סליחה ותודה מראש

תשובה: 

ההלכה קובעת שאין לקנות מאדם שמוכר בנסיבות שמצביעות על כך שהסחורה גנובה, אף ידיעה ודאית שהסחורה גנובה, אבל הנסיבות מוכיחות, הוא מוכר לפני עלות השחר, בפינת רחוב בזול, ורוצה להתפטר מן הסחורה וכיו"ב.
אולם אם אדם קונה מחנות רגילה שמוכרים בה בקביעות, בזמנים ידועים, והמכירה נעשית בפרהסיא, אין לחשוש שהסחורה גנובה, אלא אם כן הדבר ידוע ברבים, וכולם מדברים על כך, שבאותה חנות מוכרים סחורות גנובות, שאז אין לקנות מהם.
קנה אדם מחשב, בנסיבות רגילות, אין לו לחשוש על רכיבים גנובים, עיין רמב"ם, גנבה, ו, ט, אלא אם כן הדבר מפורסם שרכיבים מסוימים הם גנובים.
כיוצא בזה בעניין התוכנות. כל תוכנה שנועדה למסחר, והועתקה בלי רשות, והיא נמכרת בזול ע"י המעתיקים, היא תוכנה גזולה, ואין לקנותה.
אבל אם היא תוכנה שנועדה להפיץ את דבר ה' ולבעליה יש עניין שיפיצו אותה הרבה ככל האפשר, שלא למטרות רווח, או מימון העלות, מותר לקנות תוכנה כזו, אם מישהו עשה העתקים, והוא מוכר אותן. בכל מקרה שאתה קונה מחשב והתברר לך שיש רכיבים מסוימים שהם באמת גנובים, וכן לגבי התוכנות, אם הנגנב ידוע, די אם קנית בתום לב, הנגנב זכאי, אם ירצה לגאול את גניבתו, וישלם לקונה את אשר שילם. וזו היא תקנת השוק, והנגנב תבע מן הגנב את הכסף ששילם לקונה. שמירת תמונות ומלל מסוים באינטרנט, הדבר מותר. וכל גורם שיתנגד לכך, עליו לפרסם, שהוא אוסר שמירת תמונות וכל תוכן מתוכן שלו.
אם אדם קנה ביודעין רכיבים גנובים, וכן תוכנות גנובות, ואין הוא יודע מיהו הנגנב, כי מדובר בשרשרת של גנבים, ורוצה הוא לחזור בתשובה, ייתן דמי החפץ הנגנב לצורכי הרבים.

תאריך: 
02/08/07 י"ח אב התשס"ז
x

Audio Playlist