עציץ שאינו נקוב לעציץ נקוב לעניין ערלה

שאלה: 

סליחה ומחילה מהרב,
אני שוב חוזר ושואל. הרמב``ם כתב הנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב בערלה. מה שהשיב הרב שמקורו מהירושלמי, אין זה לטעמו של הרמב``ם, כי הרמב``ם לא חילק.

תשובה: 

מדוע לא?
החילוק הוא בכך שהרמב"ם הבחין בין אילן בעציץ לזרע. והמסקנה מתבקשת מאליה, שהאילן שורשיו גורמים לבקעים בעציץ. לא כן הזרעים.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist