הימורים

שאלה: 

ילמדנו רבינו מדוע אם הימורים הם עסקו היחיד של המהמר הוא פסול לעדות, והרי זה נקרא ישובו של עולם כי עם זה הוא מפרנס את בני ביתו?
יורנו הרב ושכרו מן השמיים,
חיים שלום הלוי לוין

תשובה: 

העוסק ביישובו של עולם הוא העובד או בתחום היצרני או בתחום השירותים, כי בכך הוא עוסק ביישוב העולם, או בהחזקת החברה ע"י מתן שירותים או בייצור דברים שהם חשובים לחברה.
לא כן המהמר בכספים. אין בהימור לא ייצור ולא שירות. ואם פעמים שהוא מרוויח, ומביא פרנסה לב"ב, לפי דבריך, הרי יש והוא מפסיד כל כספו. והוא וב"ב הופכים להיות פושטי רגל, ואח"כ פושטי יד.
ואף הכסף, שלעתים הוא מרוויח, הוא אבק גזל.
בנסיבות כאלה, הוא פסול לעדות.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist