דילוג לתוכן העיקרי

שערי תפילה

שאלה

שלום רב,
א. קראתי במאמר שמדבר על ימי חודש אלול שמאז שנחרב בית המקדש (הראשון או השני לא זוכרת) שערי תפילה נסגרו אבל שערי בכיה נשארו פתוחים. האם זה נכון ששערי תפילה נסגרו ואם כן אז מה הטעם להתפלל?
ב. מה פירוש 'אין אדם מת וחצי תאוותו בידו'?
תודה רבה ויום נעים

תשובה

א. מאז שחרב ביהמ"ק שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, והכוונה גם אם ננעלו, בד"כ שערי תפילה, בגלל הסתר פנים, ותפילה רגילה אין בה כח להסיר את המסכים, שבין תודעת המתפלל לאביו שבשמים, הרי תפילה מיוחדת עם רגש ודמעות שמשברות את לב המתפלל, ומסירות את האטימות שבלבו, שחוצצת בינו לבין ה', הרי ששערי תפילה ייפתחו בפניו.
ב. יצר הרע הוא פעיל ומפתה את האדם חדשים לבקרים, עם תאוות שונות, עד כדי כך, שאם האדם לא מתעשת לירא יצרו, הוא ימות בלי תשובה, ולכלל מלוא תאוותיו לא יגיע.