תשובה

שאלה: 

שלום עליכם כבוד מורנו ורבנו!!
אני שמעתי שיעור מפי הרב יגאל יוסף רב בשכונה בראשון לציון
והוא אמר לצרוב דיסקים - זה גזל.
חבר שלי קנה דיסק של שירי קודש וצרב לי אותו.
אני הורדתי שירי קודש מהקאזאה.
א.מה הדין של הדיסקים האם אפשר לשמוע או שצריך לזרוק
אותם לפח?
ב.הרב, את השירים שהורדתי מהקאזאה לא הייתי קונה את
הדיסק של אותו זמר כי ערבבתי שירים וגם רציתי שירים
מדסקים שונים ולא את כל השירים - האם זה גזל?
ג.במקרה שחבר קונה דיסק וצורב אותו בשבילי ואני ביודעין
לא אקנה את הדיסק, האם מותר לצרוב?
אני שואל שאלות אלו כדי לדעת אם לעשות תשובה על הגזל
או שהרב יגיד לי שלא גזלתי בכלל, רק להבא לא לעשות כך.

תשובה: 

מבחינה עקרונית, צריבת דיסק היא גזל.
אולם, אם אין אזהרה שלא לצרוב בשום פנים ובשום צורה, מותר לצרוב צריבה חלקית, רק לצורך עצמי בלבד, כמו כל צילום דפים מספר וכיו"ב.
א. אם הדיסק נצרב באיסור יש להשמידו, ולא ליהנות ממנו.
ב. אם ערבבת את השיר שצרבת עם שירים אחרים, אפשר שקנית בשינוי, אבל אתה צריך לשלם לבעל הזכויות, או לקבל ממנו מחילה, אם צרבת ממנו באיסור.
4. אסור לו לעשות כן, למענך, והוא עובר עבירה, כי אין שליח לדבר עבירה. לך אסור ליהנות מגזל, במיוחד כשהוא נעשה למענך.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist