בתי הכנסת והקברים בגוש קטיף

שאלה: 

היום בעוונותינו המרובים שגוש קטיף פונה מיושביו היהודים, מהו לפוצץ את בתי הכנסת ולהעביר את הקברות משם?

תשובה: 

באשר לפיצוץ בתי הכנסת – חלילה חלילה מלעשות כן, כלל גדול הוא בהלכה לא תעשון כן לה' אלהיכם.
זאת ועוד, אם נפוצץ את בתי הכנסת, בזאת אנחנו ניתן הכשר לאויבינו בכל מקום שהם בעולם, לפגוע במקומות קודשינו.
וזכור נזכור. שריפת התלמוד על ידי הגויים באה לאחר שיהודים שרפו מספרי הרמב"ם.
לכן, חובתינו להשאיר אותם כמות שהם, ולצאת בהכרזה, שלמרות שתכנית ההתנתקות היא חד צדדית אנו עומדים על כך שכל מי שייכנס לאותו שטח, לא יפגע במקומות קודשינו, לא יהפוך אותם למסגדים, ולא ישתמש בהם כלל ועיקר. שאם לא כן, לא יהיו לנו שיחות שלום עם פרטנר שלא יודע לכבד את מקומות קודשינו. כמו כן לא נהיה אחראים לכך אם קיצונים שבנו יפגעו במסגדים כפעולת תגמול על פגיעה בבתי הכנסת שלנו שבגוש ובכל מקום שהן.

ומכאן לעניין הקברות – אין לבזות את הנקברים, במיוחד שהם קבורים בארץ הקודש, ולכן גם בעניין הקברות צריכה ממשלת ישראל לצאת בהכרזה, שלמרות שתכנית ההתנתקות היתה חד צדדית, ואם חלילה חלילה יפגעו בקדושת מתינו ובקברותיהם, לא יהיו פרטנרים מתאימים לשום שיחות שלום. כי שיחות שלום עושים עם בני תרבות, שיודעים לכבד את הדבר הכי מינימלי והוא כבוד האדם לאחר מותו. כמו כן גם בעניין זה יש להזהיר, שפגיעה בבית הקברות שבגוש תגרום לכך שממשלת ישראל לא תוכל לשאת באחריות אם גורמים קיצוניים שבנו, עלולים חלילה לעשות פעולות נקם ולפגוע בבתי קברות מוסלמיים.
אלה הם התנאים המינימליים בשביל המשך התהליך המדיני, אשר בו פתח ראש הממשלה, שכן בלעדיהם כל תהליך לא יהיה אמתי לעם שלא יודע לשמור על כבוד מתיו ועל קדושת המקומות המקודשים שלו, לא יוכל לשמור גם על קדושת החיים שלו ועל קדושת הקיום הלאומי שלו.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist