הלכה עוקרת מקרא, עד להיכן?

שאלה: 

כבוד הרב שלום וברכה

מדי פעם יש לי וויכוח עם אנשים שמחזיקים בתזה שהרפורמים הם חלק בלתי נפרד מהיהדות, וטוענים כי דעותיהם לגיטימיות, בניגוד מוחלט לדעתי כמובן.

לאחרונה, נכנסתי למבוי סתום עם עצמי, ונראה לי בכל זאת שהפתרון לבעיה שלי הוא פשוט.

כשהגר``א אומר ``הלכה עוקרת מקרא... והן מגדולת תורתנו שבעל פה שהיא הלכה למשה מסיני והיא מתהפכת כחומר חותם``.
מה כוונתו? האם יש גבולות ל``הלכה עוקרת מקרא``? האם הוא נותן פרמטרים לגבולות אלו? אם כן, מהם?

מובן כי אם אין גבולות ל``הלכה עוקרת מקרא`` הרי שיש לגיטימיות גם לזרם הרפורמים כיוון שמבחינתם ההלכה עוקרת מקרא. ולכן אין ממש מחויבות להלכה. אם נפליג יותר רחוק אזי גם לנצרות יש לגיטימיות.

אנא, היכן שהרב יוכל להרחיב, אשמח להרחבה, ומעל להכל, למקורות.

בברכה ובתודה מראש

תשובה: 

הרפורמים כופרים בעיקר האמוני, שהתורה מן השמים. כמו כן הם כופרים בחלק של התורה שבעל פה בו נקבע כיצד, אם בכלל, מותר לשנות הלכה. אלא התורה לדידם היא כעיר פרצה, שכל דכפין ייתי ויאכל, ממה שהוא חושב שזה רלבנטי בימיו, והתורה הפכה להיות תכנית "כבקשתך". מבחינה זו הם לא מתייחסים לתורה, אפילו לא כשיטה משפטית מודרנית, כי לכל שיטה משפטית מודרנית יש חוקים חוקתיים, כיצד יש לבטל חוק או לשנותו. והם גם את זאת לא נותנים לתורתנו הקדושה, בעוד שלדידנו יש כללים, מתי עשה דוחה לא תעשה, מתי אין מקיימים עשה, אלא שב ואל תעשה עדיף. ואימתי מבטלים לא תעשה בהוראת שעה, וכיצד יש לבטל תקנה או גזירה. וכן כיוצא בזה.
אין שום רלבנטיות לדברי הגר"א שציטטת, כי הגר"א מתייחס לתורה שבעל פה שקיבלנו מדור דור עד משה רבינו, כיצד יש לפרש את המקרא. וחלילה לפרש את הגר"א שהוא נותן לכל אדם בדורו לפרש המקרא כפי הבנתו, ולפסוק הלכה בהתאם לפרשנותו. זו היתה דרך הקראים, וגם הם נזקקו בסופו של דבר לטפח להם תורה שבעל פה משלהם ומה הועילו, ביטלו תורה שבעל פה אמתית מדור לדור משה, בתורה שבעל פה משלהם שגיבשו מימי מייסדיהם
אשר ליחס לרפורמים, יש לדחות כל רפורמי שהוא רפורמי מבחינה אידיאולוגית, יודע את האידיאולוגיה הרפורמית ופועל לקידומה וליישומה.
לעומת זאת יש לקרב כל הנלווים אליהם, שאינם יודעים תורת הרפורמים, ואת השלכותיה. והם מתפתים אחר קולותיהם, ואינם מבינים את קלקלותיהם.
צא וראה, הרפרומים אשר אמורים היו כביכול לעשות את התורה למודרנית ולרלבנטית, באופן שרבים היו קופצים עליה ומבקשים אותה, הפכה להיות מסגרת להתבוללות של בני עמנו, עד כדי 85% בארצות המערב.
וה' יחזירם בתשובה שלמה.

תאריך: 
19/07/07 ד' אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist