בקידושין מ עמוד ב

שלום עליכם.
בקידושין מ עמוד ב .
"ר"ש בן יוחי אומר אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונות שנאמר (יחזקאל לג) צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו" (וכך פסק הרמב``ם להלכה), והרי למדנו בדף הקודם" מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה שנאמר (תהילים סו) און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה' " ולפיכך מדוע על מחשבתו (ההתחרטות על מעשיו הטובים) יפסיד את כל אשר עשה ?
בברכה ובתודה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אכן, אין הקב"ה, ברוב חסדיו, מצרף מחשבה רעה למעשה.
אבל כשאדם מתחרט על שעשה מצוות, ותהה על הזכיות ואמר בלבו, ומה הועלתי בעשייתן, אולי לא עשיתי אותן, אז איבד את כולם. רבינו, תשובה, ג, ג.
שהדבר דומה למחשבת כפירה ומחשבת ע"ז, שעל מחשבות כאלה הקב"ה מעניש.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪