שאלות ותשובות

ארבעה בטבת הוא אחד ימים לחודש טבת שנת תרין אלפין ומאתן וארבעים ותשע שנים לשטרי מנינא.

מה השנה העברית?

 

שו"ת |

לגבי כל אלו שעדיין מתפללים בחוץ מתחת לבניין שיש שם צינורות ביוב גלויים . שנמצאים כמעט בכל בניין. האם מותר להם להתפלל שם?

 

שו"ת |

1 מי שבירך הספרדים קוראים בשם בן אמו, ולא בן אביו כמו התימנים, מדוע?

2 פורץ שפרץ לביתי בשבת. האם מותר ללכדו במחסן בחדר או בכל מקום אחר עד שתגיע המשטרה?

 

שו"ת |

1 לגבי יום טוב שחל במוצ"ש שמתפללים בתפילה "ותודיענו..." מאחר ויום טוב בארץ שחל במוצ"ש אינו שכיח כמו בחו"ל ששם שני ימים טובים.

האם ניתן להסתפק שהרב או החזן  רק יכריז על "ותודיענו..." בלי לאמר את כל הנוסח וימשיכו "ותתן..."?

2 לגבי יום שביעי של אבילות שמקצתו ככולו לאחר שאחרון המנחמים יוצא האבלים קמים ורוצים לסעוד ביחד או כשחוזרים מבית העלמין ורוצים לסעוד ביחד.

שו"ת |

הורים שרוצים לערוך צוואה. האם רוצה ליידע את הילדים על עריכת הצוואה. האם נכון?

שו"ת |

ערכתי צוואה על פי דין תורה. בצוואה היה פירוט הנכסים . עם הזמן חלו שינויים בכך שחלק נגרע על ידי מכירה וחלק נתווסף

האם אפשר על ידי נספח למקור יהיה תופס  או שמא צריך לבטל הכל ולעשות הכל מחדש?

 

שו"ת |

ביישוב בו אני גר אנחנו ממשיכים להתפלל ברחוב.

מצקת המתפללים מדרכה אחת, ומקצתם מולם.

האם חייבים להקפיד בכך?

גם יש כאלה מתפללים שעומדים ממש רחוק, עשרות מטרים מהש"ץ,

האם התנהגותם נכונה או על המתפללים להיות קרובים אחד לשני ככל האפשר כל עוד הם שומרים על הנחיות משרד הבריאות?

 

שו"ת |

האם מותר לערוך אירוסין לא באולם אלא בבית, רק המשפחה של זוג מבוגר, שמתחתן אחרי תשעה באב, או שמא אסור משום ממעטין בשמחה?

שו"ת |
x

Audio Playlist