ימי עיון בגמרא של מינהל החמ"ד

ימי עיון של מינהל החמ"ד  בישיבת ההסדר מכללת אורות ישראל ברחובות יארחו את מו"ר הרב רצון ערוסי
ביום שלישי ג' תמוז 27.6.17 בשעה 9:30, בנושא פתיחת קליניקות רפואיות ומשפטיות, ומסגרת לימודית בבית משותף מתוך עיון בגמרא מסכת בבא בתרא.

x

Audio Playlist