שבתות עיון והתעוררות

לקראת חודש הרחמים והסליחות, הקהל הרחב מוזמן לשבתות עיון והתעוררות עם מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו
אשר יתקיימו בשבתות שופטים וניצבים לסדר דברים התשס"ח.
לפרטים והרשמה לחץ כאן.

x

Audio Playlist