הקבלת פני רבו ברגל בבית הכנסת "שיבת ציון" קרית אונו

"חייב אדם להקביל פני רבו ברגל" (ראש השנה, ט"ז ע"ב)

מנהג עתיק יומין אשר יש לו תמוכות במקרא ובתלמוד הוא הקבלת פני רבנו הרה"ג רצון ערוסי שליט"א ברגל.

במאמרו החשוב של מורנו "הקבלת פני הרב ברגל" (נועם כד, תשמ"ב), מביא הרה"ג, כראיה על מנהג תימן, את דברי מהרי"ץ בפירושו לתפילת מוסף של פסח: ואחר שיצא מבית הכנסת, ילך להקביל פני רבותיו... וכן המנהג פשוט, ומנהגן של ישראל תורה הוא.

וכולם, גדולים עם נערים, ואף נשים החפצים וחפצות בדבר השם זו הלכה הגיעו לבית הכנסת שיבת ציון ולעזרה.
אכן כולם נקבצו באו לך. רבים וטובים גדשו את בית הכנסת בקרית אונו על מנת לדבוק במנהג הקדמונים ברגל.

ההקבלה פתחה בסיור בבית הליכות עם ישראל אשר הולך ונבנה ועומד לקראת סיום ב"ה. ובימים אלו מתחילים עם בית התנ"ך (דרושים מתנדבים לזכות את הרבים בהכנתו של הבית, המעוניינים ישאירו הודעה באתר).

הרב פתח בשיעור תלמוד מעמיק בהשתתפות ערה של הקהל, בסוגית בלע מצה יצא (פסחים קטו). הרב הרחיב בדעת מו"ר הגאון הרב יוסף קאפח זצ"ל, שאנו שותים בצמא את מימיו אלו דברי תורה, בפירוש הסוגיא ובנושא כבוש כמבושל ועוד ועוד כיד השם הטובה עליו. הרב לימד את הסוגיא בגרסת תימן בלשון הקודש וכמנהג אבותינו קדושים נוחי נפש חזר הקהל יחדיו בגרסא על הסוגיא שנלמדה.

לאחר מכן, הרב החל לענות על שאלות הציבור בענייני דיומא, בהלכה ובאמונה. ניתנה עדיפות לשאלות מקווננות.
הרב הרבה באהבת ישראל, ויצא בקריאת קודש לקהל שומעי לקחו להצטרף למאזיני ההלכה היומית באתר נצח ישראל.
קרא להתראגנות להכנת מאכלים מקמח דורא על מנת לספק מזון בערב פסח כפתרון לציבור אשר אמונים על שמירת הכשרות בהידור.
וכן קרא להמנע מביצוע מכירת חמץ כמנהג אבותינו הקדושים והטהורים.

התפללו מנחה והרב ברך את הציבור בברכה המסורתית לאחר אמירת המזמור בנעימת החג.

נתפלל לפני בורא עולם לקיים לנו את חכמי ישראל ולשלוח רפואה שלימה בכללם למורנו ורבנו עט"ר הגאון הרב רצון ערוסי. ושנזכה בכל שנה ושנה ללמוד תורה חדשה מפיו, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא.

קהל קדוש !

הננו שמחים להודיעכם כי לאחרונה סיימנו את הריצוף של  
"המרכז העולמי למשפט התורה"
בית הליכות עם ישראל

הננו פונים אל כל אחד ואחת מכם לפתוח את הלב למען מטרה חשובה של ביסוס משפט התורה
ולהשית תרומה למען קרן הבניין  אשר תסייע ותאפשר את סיום התקנת החשמל, המיזוג והאינסטלציה.
זכרו כי המשכן נבנה בזכות התרומה של כל אחד מישראל
כך נזכה גם אנו לסיים בעזרת הכח שתתנו לנו את
בניין המרכז העולמי למשפט התורה .
כל תרומה תתקבל בברכה.

לפרטים נוספים יש לפנות  לטל' 03-5340819

הרינו שמחים להזמין את הציבור הרחב לקיים מצוות הקבלת פני הרב
למורנו ורבנו הרה“ג רצון ערוסי שליט“א
רב העיר קרית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ויו"ר "הליכות עם ישראל"

המעמד יתקיים אי"ה ביום רביעי חול המועד פסח
י"ט בניסן התשע"ב (11.4.12) בבית הכנסת "שיבת ציון"
רחוב הרב שלום יצחק הלוי 6, קרית אונו.
להורדת התוכנית לחצו כאן

בתכנית:
15:00 – סיור מודרך בבית הליכות עם ישראל

16:30 - שיעור גמרא מפי הרב
שאלות ותשובות וברכת הרב

תפילת מנחה וערבית

מנחה: הרב אבשלום עדן יצ"ו

הציבור מוזמן   עזרת נשים פתוחה  כיבוד קל

x

Audio Playlist