הקבלת פני רב - פסח התשע"א - קרית אונו

גם השנה נקיים ברוב עם מצוות חכמינו – להקביל פני הרב למו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א אשר יתקיים אי"ה ביום רביעי א' בחוה"מ  (טז' בניסן) בקרית אונו.
והפעם נתחיל בסיור בבית הליכות עם ישראל (ברח' נחל גמלא) בשעה 15:30 ולאחר מכן נמשיך בשעה 16:30 לביה"כ שיבת ציון להקבלת פני כבוד הרב.
הקבלת פני הרב תפתח בשיעור הגמרא מאת מו"ר ולאחר מכן שאלות ותשובות - הצבור מתבקשים להכין שאלות.
בסיום הכנס תתקיים תפילת מנחה וערבית.

* עזרת נשים פתוחה.

x

Audio Playlist