דילוג לתוכן העיקרי

מתאבלים על פטירתו של הרה"ג הצדיק משומר צובירי זצ"ל