לו"ז שיעורים קבועים הרה"ג רצון ערוסי שליט"א

טבלת שיעורים קבועים שמקיים מו"ר הרה"ג רצון ערוסי.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪