להציל את האנושיות של האנושות

כבכל שנה מתכנסים אנו לקיים מצוות עשה מן התורה "זכור את אשר עשה לך עמלק", זכור את אשר עשה לך עמלק בן ימינו, הנאצים ימ"ש. זכור את אשר עשה ועושים לך האנטישמים, בכל מקום ובכל זמן.

אולם התורה הזהירה אותנו שלא נשכח, ואזהרה זו היא מאוד מושכלת. ידע הקב"ה שבחלוף הזמנים, יהיו מכחישי שואה, ויהיו גורמים אשר יכרסמו בה ויצמצמוה, ואפילו גורמים ממלכתיים כמו פולין בחוק הפולני, וכמו ? לחוקק חוק ליטאי, לכן הזהיר אותנו ה' שלא נשכח.

אבל יותר מזה, הזהיר אותנו ה' שלא ניתן להשכיח את השואה, ולא רק בגלל היותנו קרבנותיה, אלא משום שהכחשת נאציות או עמלקיות, היא סכנה לאנושיות של האנושות.

כי החייתיות והאכזריות מצויה באנושות, מקידמת דנא, מאז הרצח הראשון, האכזרי והמתועב של קין שרצח את הבל אחיו, וכי הצדקת הצורך ברצח, קיים מאז שבני עשו סירבו לקבל את התורה בגלל שכתוב בה לא תרצח, וזאת בטענה שיש והרצח הוא ערובה לשלום, בבחינת שלום מזוין, והא כיצד מדינות מחפות על טבח אכזרי שנעשה בסוריה.

לכן היהדות דוגלת בדברי איוב המיוסר שזעק, ארץ אל תכסי דמי, ואל יהי מקום לזעקתי, כי אם יכסו ויטשטו את הפשעים, כבר לא תישמע זעקת הקרבנות.

משום כך קבע ר' יהודה החסיד, שדם יהודי שניתז על הקירות, בגין מוות על קידוש ה', אין לכסותו.

ובשעה שירושלים בטרם החורבן מלאה דמים, בגלל שפיכות דמים, הנביא קרא לה עיר הדמים, ואמר שאותם דמים יהיו על הסלע, ולא יכוסו, וזאת כדי לזעזע את בני האדם, ולגרום להם לשוב בתשובה, ולהציל את האנושיות של האנושות, כי בהצלת האנושיות של האנושות, מצילים את האנושות.

לכן בעצרות אלו נעשה הכל כדי לא לתת להשכיח את השואה, וזאת כדי להבטיח את קיום האנושיות של האנושות, כי רק אנושיות זו תביא לאנושות את החיים ואת השלום.

תגיות: 
תאריך: 
17/04/18 ב' אייר התשע"ח
x

Audio Playlist