דילוג לתוכן העיקרי

זקני תימן ביכו גם את חטיפת הספרים לא פחות מחטיפת הילדים