זיכרון להולכים - מארי שמעון בן ר' יהודה דהבאני (זהבי) זצ"ל

בכ"ג במרחשוון ה'תשע"ז, הסתלק מאתנו מארי שמעון בן ר' יהודה דהבאני (זהבי) זצ"ל - יליד צנעא, שהתגורר בקריית-אונו והתפלל בבית הכנסת יד הרמב"ם.

מארי שמעון הצטיין בענוותנותו ובמידותיו הנעלות. לאורך חייו הלך בדרכי אבותיו התרחק ממחלוקות והתמיד בלימוד התורה במקביל לעבודתו במסחר ובכתיבת סת"ם.
מארי שמעון זכה לגדול לרגלי מאורות תימן בדור שקדם לעלייה לארץ ישראל ושימר פנינים מדרכי אבותינו הקדושים בתימן בלימוד תורה גמילות חסדים ודרך ארץ.

נכדו ישי זהבי שיתף בקצרה את קורות חייו במסמך המצורף להורדה.
"סבי ז״ל נולד בצנעא בערך בשנת תרע״ה להוריו ר' יהודה וסעדה דהבאני (אלמערק). בצעירותו למד אצל מארי בוטאיינה ומארי יחיא ניסים מנצורה, מארי יחיא גיאת, ואף זכה בילדותו ללמוד משנה בלילות שבת בפני מאורי הדור מארי "הישיש" ואחריו אצל מארי יחיא אלאביאץ׳ זצ״ל. כמו כל יהודי תימן, סבא לא התפרנס מתורתו ובתימן עסק במסחר ולאחר עלייתו ארצה עסק בכתיבת תפילין ומזוזות. זכה והכניס שני ספרי תורה לבית הכנסת יד הרמב״ם ק"א, שם התפלל.

סבא עלה עם הוריו ב״מרבד הקסמים״ בשנת 49׳ למחנה עין שמר, ולאחר זמן קצר עברו לגור בכפר אונו, לימים קרית אונו, שם גר עד אחרית ימיו. סבא היה שותף להקמת בית הכנסת ״יד הרמב"ם״ בק"א והיה חבר בועד הראשון של ביהכ"נ. אחר פטירת מארי יוסף יצחק הלוי זצ״ל באופן טבעי נתמנה סבא לשמש כמארי ביהכ"נ והיה ממעבירי השיעורים כבר בטרם עלה השחר לפני מנחה ולאחר ערבית, אם בתלמוד אם במשנה ובמדרש."

לתועלת הקוראים מצורף מאמר על מארי שמעון שנכתב על סמך ראיונות והקלטות שערך ותיעד תלמידו ובו ניתן למצוא מהליכות חייו וכך מתואר סדר לימודם של הזקנים בבית הכנסת יד רמב"ם בקרית אונו: שיעורי הגמרא שהתנהלו בימות החול ב"יד הרמב"ם" לא התנהלו על פי הסדר שהיה מקובל בתימן – כלומר קריאת הגמרא בצוותא על ידי כל הציבור בנעימתה המיוחדת. את הגמרא והרש"י קרא מארי שמעון לבדו בנעימת הרב המסביר. כשהגענו למשנה כבר היו מוכנים לפנינו ספרי שישה סדרי משנה עם פירוש הרמב"ם (מהדורת הרב קאפח) שהיה מכין בעבורנו מבעוד מועד שלמה מלמד (מעלם). קראנו את המשנה כולנו יחד מתוך מהדורה זו ולאחר מכן חזר מארי שמעון על המשנה וקרא את פירוש הרמב"ם. לאחר מכן חזרנו לספר הגמרא ומשם קרא מארי שמעון את פירוש רש"י.

באחת ההזדמנויות אמר לי מארי שמעון: "רש"י יפרש את המילים, אבל הרמב"ם יְקַרִּשׁ את המשנה קִרַּאשׁ". כלומר למשנה יש מעטפת לא ברורה, והרמב"ם מקלף אותה כמו שמקלפים קליפה.

להורדת המאמר במלא בפורמט PDF לחצו כאן

הרב צפניה ערוסי מספיד את מארי שמעון זהבי

אחי טוב צדוק מספיד את מארי שמעון זהבי

תאריך: 
06/12/16 ו' כסלו התשע"ז
קבצים מצורפים: 
x

Audio Playlist