עלון אור ההליכות - אדר התשע"ה

עלון "אור ההליכות" לחודש אדר, מיסודה של הליכות עם ישראל

בעלון:    
דברי מוהגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו "הכנסת ספר תורה ברוב עם"

"אהבת האמת ורדיפת הצדק" מאת הרב ד"ר אדיר דחוח-הלוי יצ

"סיפורו של מזיק "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ

"עמלק ושליחותוהיום ומחר" מאת ר' יזהר אפג'ין יצ

לצפייה בעלון לחצו כאן

תאריך: 
24/02/15 ה' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist