נפלה עטרת ראשנו, נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש

תנועת הליכות עם ישראל מכון מש"ה בנשיאות כב' מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
יחד עם כל בית ישראל באשר הם
מבכים מרה את הסתלקותו של גאון דורנו מעמיד עולה של תורה
ועולה של הרבנות בישראל מאיר אורה של הלכה

הגאון הגדול חיים עובדיה יוסף זצ"ל

הרב הראשי לישראל לשעבר ראש מועצת חכמי התורה וראש מועצת משפט התורה.

כב' מורנו ורבנו היה מנהיג דגול מאוד, וכמנהיג דאג שקהילות שלומי אמוני ישראל יתלכדו סביב תורת הקודש
ותמך בכל מאודו ביישום משפט התורה בארץ הקודש.

הפכנו עתה ליתומים ואין אב רוחני ספינתנו עתה ללא קברניט.
אוי לנו כי השברנו וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.

ברכת הרב חיים עובדיה יוסף זצ"ל לבאי כנס דיני ממונות-

 

הרב עובדיה יוסף

הרב עובדיה יוסף

 

הרב עובדיה יוסף

 

x

Audio Playlist