דילוג לתוכן העיקרי

להכריז על חקר משפט התורה ויישומו בדיני ממונות כפרויקט לאומי