להכריז על חקר משפט התורה ויישומו בדיני ממונות כפרויקט לאומי

דברי פתיחה שנאמרו בכנס השנתי העולמי ה-20 לדיני ממונות
"עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים". אנו שוחרי משפט התורה עומדים מדי שנה בשנה, ביוזמת "הליכות עם ישראל" בשערי הצדק של ירושלים, במסגרת כנסים עולמיים למשפט התורה.

כבכל שנה, בוודאי שגם השנה אני שמח לפתוח את הכנס העולמי ה- 20 לדיני ממונות. והשמחה כפולה ומכופלת, שכן מלאו כבר שני עשורים לכנסים אלו. ותרומתם בצדם: א. אחד עשר כרכי "שערי צדק" שבהם מקובצים הנושאים שנדונו בכנסים, בנושאים שונים של משפט התורה, הלכה למעשה. כן ירבו. ב. יצירת תודעה לצורך להתדיין בדיני ממונות עפ"י משפט התורה, ולצורך לייסד בתי הדין לממונות ברחבי הארץ והתפוצות.

אולם כל שנה אנו פותחים את הכנסים בשמחה ובתודה לה' על מה שהשגנו, ובהבעת כאב ודאגה, על מה שטרם השגנו. כי טרם השגנו חקיקת חוק לבתי דין לממונות, וטרם השגנו תקציבים לייסוד בתי דין לממונות ולהפעלתם.

והפעם במלאות 20 שנים לכנסים עולמיים אלו, לאחר שהוכח שרבים רבים הרוצים את משפט התורה, ומלבד שהם משתתפים באלפיהם בכנסים אלו, רבנים רבים מייסדים בתי דין לממונות, למרות שאין תקציבים לכך, ורבים המבקשים להתדיין רק בדין תורה, אם כן הגיע הזמן שלא נבכה, ושלא נכאב, אלא נתבע את מדינת ישראל, את קברניטיה להבטיח את היותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, ע"י שתאמץ את משפט התורה בתחום דיני ממונות להיות משפטה הנוהג. כי זו מהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, וזו חובתה, אחרת היא מועלת בדבר הכי בסיסי להצדקת קיומה ולהצדקת היותה דמוקרטית. כי אם לא תאמץ את שיטה משפטית יהודית בתוכנה, היא תהיה מדינה ליהודים שנחשבים יהודים בגלל מוצאם הבילוגי, ואין לך גזענות גדולה מזו, לפי עולם המושגים של ימינו.

ואסביר את הדברים. בשנה שחלפה הכריז ידידי שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, בכנס ה 19, שצריך להחזיר עטרה ליושנה, ולהחיות במדינת ישראל את משפט התורה בדיני ממונות.

טרם כילה לדבר, וכבר סערו עליו סער, בתקשורת ובכנסת, עד כדי כך שלמחרת כבר התקיים דיון בכנסת על כך. וסילפו את דבריו ואת כוונתו. ובכך ברחו מן האמת שהיתה בדבריו. כי הוא לא התכוון ולא אמר לחייב כל יהודי לשמור תורה ומצוות, או לשמור שבת ולאכול כשר וכיו"ב. אלא הוא אמר, שיש לעמנו שיטה משפטית בענייני ממונות, שיש בה חכמה, וערכים, והיא צודקת ומושכלת, והיא בת אלפי שנים, והיא מורשת יהדותית אדירה, ויש להחיותה וליישמה.

ואם כן, במה חטא שר המשפטים, פרופ' נאמן? הרי קדמו יהודים לו ציונים לא דתיים כמו פרופ' גולאק, אשר לפני קום המדינה סמוך להצהרת בלפור ייסדו בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים, מכון למשפט עברי. ופרופ' גולאק, שלא היה דתי, חיבר שני כרכים של "יסודי המשפט העברי" בתחום ענייני הממונות, כדי להניח תשתית משפטית למדינת ישראל לכשתקום, וכדי שתהיה מדינה יהודית יהדותית בתכניה ללא שום קשר לדת ואמונה?!

ואפילו ד"ר יוסי ביילין, כששימש בתפקיד שר המשפטים, חִיֵּב ייסוד בתי דין לממונות ועודד אותנו בפעילותנו למען משפט התורה, כי הוא הוזמן לכנס העולמי ה 10 לדיני ממונות, בשנת תשס"א, ונבצר ממנו מלהשתתף, ולכן הוא שלח לי ולמשתתפי הכנס מכתב ברכה (ראה שערי צדק כרך ב עמ' כח), ובין דבריו הוא כתב: "הקמתם של בתי דין לממונות בשערי כל עיר הינו דבר מבוקש ומביא שלום בשערינו. הן בתרומה החברתית, באשר כל אדם המאמין בצדק משפט התורה יכול להתדיין בבי"ד רבני ולקבל הכרעה ברוח השקפת עולמו בהקדם, והן מן התרומה להקלת העומס הכבד על בתי המשפט האזרחיים. ועל כך יבורכו כל העושים לעידוד הקמת בתי דין אלו".

המשיך ד"ר ביילין וכתב: "רואה אני חשיבות עליונה בקיום כנס ממלכתי ובינלאומי למשפט התורה שאתם מקיימים בימים אלו, שבו היושבים על מדין דנים בשילוב של חוקי התורה ודינא דמלכותא ולומדים בו על חוקי החברה בישראל, ויש לעודד כנסים וימי עיון מסוג זה".

ראו גם ראו, שר משפטים אשר לא היה יהודי דתי מוצהר, ומותר לומר שלא היה ימני, נקט גישה עניינית ומעשית, ועודד לא רק קיום כנסים כאלה, אלא גם הקמת בתי דין לממונות, הן בשל הצורך לתת לאוכלוסיה גדולה שמאמינה בשיטה משפטית ערכית תורנית להישפט בענייני ממונות (לא בדין הפלילי) בבתי דין לממונות שדנים בדין תורה, שדנים מהיר ויעיל. והן בשל התרומה לכל החברה בישראל, בהורדת העומס האדיר שיש למערכת המשפט בישראל.

ומדברי ד"ר ביילין לדבר היותר שורשי ואמתי. נשאלת שאלה נוקבת, בשביל מה קמה מדינת ישראל? האם רק כדי להציל פיסית את העם היהודי, או גם כדי לשמר ולהחיות את מורשתו היהודית הערכית?

כל אדם אמיתי ונבון יודה כי המדינה נועדה לשמר את היהודים ואת היהדות. נכון שיש בינינו ויכוח בעניינים דתיים, אבל עלינו לצמצם את גבולות המחלוקת ולאמץ ערכים יהודיים חכמים ומוסריים, ממורשתנו היהודית. ומשפט התורה בדיני ממונות הוא כזה. ולכן יש ללמדו כדי לדעת שהוא כזה. ולא יתכן לדחותו בלי לדעת את תוכנו.

משום כך בכנס העולמי ה- 20 בדיני ממונות, אנו תובעים ממדינת ישראל ומקברניטיה, בשם העם היהודי, להכריז בשער בת רבים, שמשפט התורה בדיני ממונות יהיה המשפט הנוהג במדינת ישראל, בהדרגה.

לכן הננו מציעים תכנית חומש להכריז על חקר משפט התורה ויישומו בדיני ממונות כפרויקט לאומי. ולצורך זה אני כבר תורם מצדי את "בית הליכות עם ישראל" בקריית אונו, שהוא מרכז עולמי למשפט התורה, אשר יושלם בתוך שנה, כהבית לפעילות הזאת.

א. ייחקק חוק לבתי דין לממונות למזדקקים להם, ברוח דברי מי שהיה שר המשפטים, דר' יוסי ביילין, ולתקצב בתי דין אלו.

ב. להכין חוות דעת ממשפט התורה, לכל הצעת חוק שתוגש בכנסת, כדי שחוות דעת אלו יהיו נר לפעילות המחוקקים.

ג. להכין חוות דעת ממשפט התורה, לכל מקרה הנדון בביהמ"ש העליון, וחוות דעת אלו יהיו בפני כל שופט ביהמ"ש העליון, בטרם יפסוק את פסקו, כי שופטי ביהמ"ש העליון מעצבים את דמות החברה בישראל, ולא יתכן שהם יהיו מנותקים ממקורות המשפט של עמנו.

ד. לקיים כל שנה לכל השופטים בישראל כנסי השתלמות במשפט התורה, כי הכמות של משפט עברי שלמדו באוניברסיטה היא מיזערית ואין בה די. רצוי לקיים גם כנסים משותפים לרבנים, דיינים, שופטים ומשפטנים, כדי להסיר את המחיצות וכדי לידע ולהודיע כי בני אב אחד נחנו, והמשפט העברי הוא בסיס מאחד לכולנו.

ה. להכשיר דיינים ולמקצע בעלי כושר לדיינות מהרה"ר, בתחומי משפט שונים, בנדל"ן, במסחר, בחברות בנזיקין ועוד, באופן שיהיו דיינים שמומחים למשפט התורה ואשר יכירו את עמדת המשפט הכללי בתחומים שבהם הם יעסקו.

ו. לחייב את לימוד המשפט העברי, כבר מבתי ספר יסודיים, המשך בתיכוניים ובאוניברסיטאות.

אם נתחיל בתכנית חומש זו, אין לי ספק שנוכל להתקדם בצעדי ענק, אחרי מספר שנים לכך שנוכל לגשת לתכנית חומש שניה, אשר תגרום לכך שמשפט התורה בדיני ממונות יהיה המשפט הנוהג של מדינת ישראל.

כאן המקום לציין שנשות הרבנים מקיימות במקביל לנו ועמנו, תכנית נפלאה בנושאים "ירושה ומורשה", אולי מהן נלמד שמלבד הדאגה לירושה הנכנסית עלינו לפעול למען המורשה הרוחנית של עמנו, יישר כוחם על פעילותן.

בכנס זה התייתמנו ממו"ר הגאון הרב מרדכי אליהו ז"ל, שהיה הרב הראשי לישראל והראשון לציון ואשר תמך ועודד אותנו ביזמתנו זו. בכנס זה נקיים מעמד מיוחד לזכרו. תנצב"ה.

תאריך: 
07/12/11 י"א כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist