עלון אור ההליכות - אדר ב' התשע"א

העלון לחודש אדר ב', להורדת העלון לחץ כאן.

 פורים והמקדש / מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו.
אור ההלכה - סדר הפרשת תרומות ומעשרות / הרב יחיאל עטרי יצ"ו.
אור המשפט העברי - על ההוניה (חלק ב') / עו"ד אריאל מלאכי יצ"ו.
אור המורה - מגילת אסתר / הרב חננאל סרי יצ"ו.
מוסר - שמחה של מצווה, התחכמויות ושכרות / הרב מאיר עפארי יצ"ו.
אור ההלכה / מתוך שו"ת שנשאל והשיב הרב רצון ערוסי יצ"ו

x

Audio Playlist