ברכת הרב רצון ערוסי שליט"א לרגל חג הפסח

הרה"ג רצון ערוסי שליט"א בברכה מרגשת לכל ידידי נצח ישראל לרגל חג הפסח

"ואנו באתר נצח ישראל משתדלים להפיץ את הרעיונות הנ"ל כדי שנתקדם לגאולה השלמה, ולכן יסייענו ה' במעשי רצונו לעשותם כרצונו.
ונזכה שבניסן ניגאל גאולה שלמה ובמהרה." (מתוך הברכה)

לכב'
ידידי נצח ישראל
ה' עלינו – נחיה!

לרגל חג הפסח, זמן חירותנו, הממשמש ובא,
הנני להזכירכם שהחירות שבגינה אנו חוגגת שבעת ימי הפסח אינה רק חירות מעבדות פיסית אלא ובעיקר חירות מן העבדות היצרית.
כי אבותינו שהיו במצרים, הרבה מהם התבוללו ונחשפו לזימה המצרית, לשחיתות המצרית ולאלילות המצרית.
וכמעט בצקם של אבותינו היה מחמיץ ע"י החיים המצריים.
אלא שאבותינו ב"ה התעוררו מתרדמתם, ושבו לחיק האמונה בה' אחד, והסכימו לחיות חיי קודש על פי תורת ה' (מעמד הרב סיני), כשמקדש ה' במרכז חיינו (המשכן), אז ורק אז הם נגאלו, בא' בניסן ביום חנוכת המשכן.
וגם לעתיד לבוא, אף שכבר שבנו לארצנו ואנו בונים אותה ונבנים בה, ואפילו כשיבוא המשיח ויילחם את מלחמותינו, הגאולה טרם תושלם,
רק עד שתימלא הארץ דעה כמים לים מכסים, ונשכיל לסלק שנאת חינם מתוכנו, ונשכיל לטפח אהבת חנם, ונשכיל להישמר מחיי מתירנות, ונשכיל להישמר מחיי שחיתות, ונידבק בגמילות חסדים ולכשייבנה בית שישי שלא ייחרב לעולם, ניגאל גאולה שלמה.
ואנו באתר נצח ישראל משתדלים להפיץ את הרעיונות הנ"ל כדי שנתקדם לגאולה השלמה, ולכן יסייענו ה' במעשי רצונו לעשותם כרצונו.
ונזכה שבניסן ניגאל גאולה שלמה ובמהרה.
עם תום השיפוצים במכון מש"ה והעמדת חנות מסודרת ויפה כיאה לספרים חשובים שבהוצאת המכון,
הנני לברך שברכת שמים תחול עליהם, יגדילו תורה ויאדירו וימשיכו להוציא לאור ממימיה המתוקים של תורתנו.

בברכה
רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

תגיות: 
תאריך: 
18/03/10 ג' ניסן התש"ע
x

Audio Playlist