דילוג לתוכן העיקרי

הכנס השנתי העולמי לדיני ממונות ה 19 - נעילת הכנס וראיונות