הכנס השנתי העולמי לדיני ממונות ה 19 - נעילת הכנס וראיונות

הכנס ה 19 ננעל בנאום סיכום של מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א אשר כלל התייחסות מקיפה על התקפת התקשורת על שר המשפטים וכן על הנדרש לעשות על מנת לייסד בתי דין לממונות הפועלים ברחבי הארץ הצורה ממוסדת.
לצפיה בנאום נעילת הכנס של מו"ר הררה"ג רצון ערוסי שליט"א - לחץ כאן.
לצפיה בנאומו המלא של שר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן - לחץ כאן.
לצפיה בנאומו של יו"ר וועדת הכספים, הרב ח"כ משה גפני - לחץ כאן.
לצפיה בראיון תגובה עם הרב ח"כ משה גפני - לחץ כאן.
לצפיה בראיון תגובה עם הרב רצון ערוסי, נשיא הכנס - לחץ כאן.

להלן דברי הרב בנאום נעילת הכנס:

  1. משתתפי הכנס מברכים את שר המשפטים, פרופ' נאמן על תמיכתו המוצהרת בבתי הדין לדיני ממונות ועל הכרזתו שיש להחזיר עטרה לישנה ביישום משפט התורה צעד אחר צעד.
  2. משתתפי הכנס מחזקים את ידיו של שר המשפטים בשל הכרזתו לנוכח ההתנפלות התמוהה עליו ע"י גורמים פוליטים ואחרים. מוזר מאד, שאותם גורמים לא צעקו בעבר, כשמשפט מדינת ישראל היה גם להלכה ולמעשה עותומאני ומנדטורי (=בריטי). ואותם גורמים אינם צועקים כשהמשפט הישראלי דהיום הוא בעיקרו משפט מערבי אירופאי אמרקאי בסגנון עברי. והם צועקים היום כשאנו רוצים ליצוק תכנים של ערכי היהדות למשפט הנוהג, ערכים שכל מלומד יכול לגלות מיד את החכמה, הצדק והמוסר הגלויים בהם.
  3. משתתפי הכנס מברכים את הרב ח"כ משה גפני, יו"ר וועדת הכספים, על שקרא לרבנים ולמשפטנים הדתיים להירתם למערכת החקיקה בכנסת, ולספק לחכי"ם חוות דעת בכל נושא חקיקה עפ"י משפט התורה.
  4. נשיא הכנס בשם משתתפי הכנס, נענה על אתר לקריאתו זו של ח"כ הרב גפני, ויוועד עמו בע"ה יתברך, כדי לדון ולהחליט על הדרכים לבצוע קריאתו ומימושה.
  5. משתתפי הכנס קוראים לחכי"ם הדתיים והלא דתיים האוהדים את משפט התורה לחוקק חוק בתי דין לממונות, ובו יינתנו סמכויות לבתי הדין שיאפשרו להם לקיים הליכי שיפוט עם אמצעי אכיפה עצמאיים.
  6. משתתפי הכנס קוראים לשר המשפטים ולחברי הכנסת הדתיים והלא דתיים, להביא לתיקון חוק לשכת עורכי הדין, ולפיו טוענים רבניים אינם יכולים לשמש באי כוחם של בעלי הדין בבוררויות, דבר זה מוזר ביותר, כי לפי חוק הבוררות, כל הדיוט יכול לשמש כבורר מוסכם על הצדדים. ולפי חוק לשכת עורכי הדין, טוענים רבניים מלומדים יודעי דעת תורה, יודעי משפט התורה לא רשאים לשמש באי כוחם של הצדדים למרות רצונם של הצדדים, אבסורד שאין דומה לו.....
  7. משתתפי הכנס קוראים לחכי"ם האוהדים את משפט התורה בכלל, וליו"ר וועדת הכספים, הרב ח"כ משה גפני בפרט, להקצות משאבים כספיים לחקר משפט התורה, ליישומו ולשיווקו.
  8. משתתפי הכנס קוראים לכל יהודי באשר הוא, להרים תרומתו עבור המרכז העולמי של משפט התורה ועבור קרן משפט התורה, אשר תיועד לחקר משפט התורה, ליישומו ולשיווקו הלכה למעשה, ע"י ייסוד בתי דין לממונות מקצועיים ופעילים.
  9. משתתפי הכנס נושאים תפילה לאבינו שבשמים, שישלח למורנו ורבנו, הגאון, הצדיק, הרב מרדכי אליהו שליט"א, שה' יצילהו מכל צרה וצוקה, וישלח לו רפואה שלימה, ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.
  10. משתתפי הכנס נושאים תפילה לאבינו שבשמים, שיפדה ויגאל במהרה את יונתן פולארד ואת גלעד שליט, ויפדם מידי שוללי חירותם, במהרה בימינו, אמן!
תאריך: 
12/12/09 כ"ה כסלו התש"ע
x

Audio Playlist