עלון אור ההליכות - ניסן התשס"ט

כי ישאלך בנך - בזמן הזה, עלון אור ההליכות, להורדת העלון לחץ כאן.
בעלון לחודש ניסן מאמרים בנושאים הבאים:
כי ישאלך בנך בזמן הזה - מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו.
הצלה מסכנה - ע"י שומר שבת או מי שאינו שומר שבת - הרב זכריה בן שלמה יצ"ו.
אור החינוך - הנהגות לחינוך הילדים בבית הכנסת - הרב אליקים צדוק יצ"ו.
עצה טובה קא משמע לן - לקראת הפסח - הרב יחיאל עטרי יצ"ו.
פנינים מ'מורה הנבוכים'- הקרבנות - הרב חננאל סרי יצ"ו.
המחלוקת עם הקראים בענין הדוכיפת - ד"ר ירון סרי. עשה לך רב - שו"ת.
תאריך: 
27/03/09 ב' ניסן התשס"ט
x

Audio Playlist