פרופ' יהודה רצהבי נתבקש לישיבה של מעלה

פרופ' יהודה רצהבי, תלמיד חכמים, ירא השם, צנוע וענוותן, חוקר דגול וגדול במורשת יהודי תימן, בתורתו של רס"ג ובלשון הקודש והשירה של ימי הביניים, נפטר בשיבה טובה בגיל 93.
פרופ' רצהבי היה חוקר וסופר פורה למדי, ברמה בינלאומית. הוא אהב את מורשת תימן, והיה מייצג מובהק שלה באישיותו ובדרכי התנהגותו.
הוא תר וחפש אחר כל מקור למנהגי תימן, תר וחקר את נוסח התפילה של יהודי תימן, וכנס את שמות החיבורים והמחברים של חכמי תימן בכל הדורות.
הוא אהב את העולם הרוחני של רס"ג, של הרמב"ם, של ריה"ל, אבן גבירול וכיו"ב, וכמו כן, כנס הרבה משרידי פירושיו של רס"ג על שמות ועל ישעיה.
אין ספק שמלאכי החן הנ"ל יקבילו פניו בעולם האמת, ויאמרו לו "בא צדקתו שלום בואך".
ת.נ.צ.ב.ה.
ה' ינחם את האלמנה ואת בנותיו האבילות בנחמה שלמה ולא יוסיפו לדאבה עוד.
נכתב ע"י מו"ר הרב רצון לזכרו של פרופ' רצהבי
תגיות: 
תאריך: 
28/02/09 ד' אדר התשס"ט
x

Audio Playlist