עלון אור ההליכות - אדר התשס"ט

"משנכנס אדר מרבים בשמחה". להורדת העלון לחץ כאן.
בעלון אור ההליכות היוצא לאור לקראת חודש אדר מאמרים מענייני דיומא מאת:
מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו: מהות חודש השמחה.
פרופ' חיים גמליאל יצ"ו: רפואת הרמב"ם במבחן המדע בין זמננו.
הרב זכריה בן שלמה יצ"ו: הצלה מסכנה - ע"י יהודי או ע"י נכרי.
הרב ד"ר אליהו אביעד יצ"ו: משה רבינו - מנהיג אידיאלי.
הרב חננאל סרי יצ"ו: פנינים מ'מורה הנבוכים'- הכרובים.
ד"ר ירון סרי: מפני מה השרהה' את שכינתו בקרב ישראל.
ד"ר אמנון חבר - תווים למנגינת הבית. עשה לך רב - שו"ת.
תאריך: 
27/02/09 ב' אדר התשס"ט
x

Audio Playlist