עלון אור ההליכות - שבט התשס"ט

בעלון אור ההליכות היוצא לאור לקראת חודש שבט מאמרים מעניינים מאת:
מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו: משפט לָעם - לְעַם המשפט. הרב חננאל סרי יצ"ו: פנינים מ'מורה הנבוכים'- ייחודה של נבואת משה. ד"ר ירון סרי: מחלוקת רש"י וראב"ע - הד למחלוקת קדומה בין חכמי צרפת לחכמי ספרד. פרופ' חיים גמליאל יצ"ו: ספרי הרפואה של הרמב"ם. הרב זכריה בן שלמה יצ"ו: "השתנות הטבעים" - להגדרת סכנה. הרב ד"ר אליהו אביעד יצ"ו: משה רבינו - מנהיג אידיאלי. עשה לך רב - שו"ת. להורדת העלון לחץ כאן.
תאריך: 
27/01/09 ב' שבט התשס"ט
x

Audio Playlist