עלון אור ההליכות - כסליו התשס"ט

בעלון אור ההליכות היוצא לאור לקראת חודש כסליו מאמרים מעניינים מאת:
מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו: יעקב ועשיו - ישראל והעמים. פרופ' חיים גמליאל יצ"ו: רפואת הרמב"ם במבחן המדע בין זמננו. הרב זכריה בן שלמה יצ"ו: החובה לסבול צער במקום סכנה של חבירו. הרב חננאל סרי יצ"ו: פנינים מ'מורה הנבוכים'- מדוע נכתבה בתורה רשימת מלכי אדום.הרב ד"ר אליהו אביעד יצ"ו: 'החלומות שווא ידברו' - האמנם? תחיית משפט התורה בימינו - כיצד? עשה לך רב - שו"ת. להורדת העלון לחץ כאן.
תאריך: 
25/11/08 כ"ו חשון התשס"ט
x

Audio Playlist