דילוג לתוכן העיקרי

תשובה (מס' 2) לשאלה נוספת שנשאל מו"ר - תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.