מצוות שמיטת כספים - פרוזבול

להלן הדרכת מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו לקיום הלכה למעשה את מצוות שמיטת כספים. להורדת שטר פרוזבול לשנת התשס"ח לחץ כאן. להרודת שטר פרוזבול לדוגמא עם הוראות כיצד למלא לחץ כאן.
א. מומלץ בזאת שכל איש ואישה יחתימו שני עדים כשרים עד ערב ראש השנה כ"ט אלול תשס"ח. ב. הפרוזבול מאפשר לעושה הפרוזבול לגבות חובותיו לאחר השמיטה. ג. מומלץ בזאת שכל אחד יקיים מצוות שמיטת כספים הלכה למעשה לגבי חוב מסוים, לפיכך אחרי שהחתים את העדים על הפרוזבול ייתן הלוואה לאדם נזקק אותו יום, ושזמן פרעונה בכל עת עם דרישה וחוב זה ישמיטנו אחרי שנת השמיטה, היה ומבין החייבים לו יש חייב שהוא נזקק ואותו חוב הוא מלפני עשית הפרוזבול, יודיע המלווה ללווה לאחר עשית הפרוזבול שהוא מבחינה עקרונית דורש את חובו, אבל נותן לו הארכה תוך שהוא שומר לעצמו את הזכות לדרוש בכל עת אותו חוב, וחוב זה ישמט לאחר השמיטה.
ד. קבלת קנין – אחד העדים יתן לעושה השטר עט או מטפחת וזה יגביה ויקבל קנין על האמור בשטר. והקב"ה יגאלנו במהרה, כי במוצאי שביעית בן דוד בא.
בברכת התורה לומדיה ומקיימיה, הרב רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי
תאריך: 
24/09/08 כ"ד אלול התשס"ח
x

Audio Playlist