הרב אליקים צדוק

שלום וברכות לכבוד הרב,
לצערי לא הצלחתי להבין את ביאורו של מארי קאפח זצ"ל להלכה א' שבת פרק טו.
"
עומד אדם ברשות הרבים, ומטלטל ברשות היחיד כולה. ועומד ברשות היחיד, ומטלטל ברשות הרבים: ובלבד שלא יוציא חוץ לארבע אמות; ואם הוציא פטור, מפני שהוא ברשות אחרת..."
האם מדובר באדם ברשות הרבים שנמצא על עגלה שהיא רשות היחיד, ואם כן מה החלופה ההפוכה בור גדול עשרה ללא מים ברשות היחיד?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪