הרב ד"ר רצון ערוסי

אדם שלא ישן כל הלילה האם חייב בברכת השכוי(אם שמע קולו)ושלוש ברכות שלא עשני לפי רבינו?
האם הוא חייב בברכת התורה שהרי רבינו דקדק בהלכות ״המשכים״ ובמקרה הנ״ל האדם לא ישן
קיים חיבור שמפרש מעשה בראשית לפי שיטת רבינו במורה?
תודה רבה

שו"ת |

האם מותר/אפשר בימי שני וחמישי להתחיל והוא רחום, בעוד ארון הקודש פתוח?
וכן לגבי הקדיש שלפני המוסף, בשבתות, ראשי חדשים, חולו שלמועד וימים טובים, האם כשעדיין ארון הקודש פתוח, ניתן להתחיל הקדיש שלתחילת המוסף?
ושלמך יסגי.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
ידוע שנמצאו שלדים של בני אדם "קדמונים" שגולגולתם משונה משל בן אדם בימינו, השלד שלהם כפוף מעט ונראים כהכלאה בין קוף ובין אדם.
אם ידוע שאדם הראשון נברא שלם בצלם אלוקים כיצד נוכל להסביר את "שלבי הביניים" האלה?

תודה רבה

שו"ת |

למה מארי יוסף קאפח אין לו בן שממשיך את דרכו-בהשקפה חרדית או בן ת"ח שיפיץ את תורתו גמו שהרב יצ"ו עושה.ואיך באמת היה יחסו של מארי כלפי המדינה החילונית?

שו"ת |

שאלה א'
מישהי שקנתה בסופר השכונתי מצרכים ולאחר שהגיעה הבייתה התברר שלא חייבו אותה על סכום מסויים
לאחר כמה שנים התחזקה בדת ושואלת מה עליה לעשות .הסופר השכונתי בינתיים נסגר ואין אפשרות
לקיים "והשיב את הגזלה אשר גזל " מה עליה לעשות ?
שאלה ב'
בחורה מאלמנה שהתחזקה בדת שמה כיסוי ראש .ואמרו לה שלא צריך
היא כבר הולכת עם כיסוי ראש כחצי שנה .
אם תסיר את הכיסוי יראה כאילו שהיא חוזרת בשאלה .מה עליה לעשות ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪