דילוג לתוכן העיקרי

האם פירות עצים הסמוכים לבית כנסת פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות מפני שהם נחשבים להפקר?