דילוג לתוכן העיקרי

ספר יצירה - שיעור 14-עמ קב ראיה לדבר עדים-עמ קי שכך אמר ב