דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לפנות בית קברות שהוקף בבניית מגורים לבית קברות חלופי?