דילוג לתוכן העיקרי

באלו נסיבות רשאים להפריש תרומות ומעשרות שלא מן המוקף?