דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי להעביר לאחרים עותק יצירה שבוצע לשם גיבוי?