דילוג לתוכן העיקרי

האם אפר המת מטמא? מדוע אין חוששין גם בארץ ישראל לטומאת מתים?