דילוג לתוכן העיקרי

כשישקע אבק ההפגנות, רק החינוך לערכים יסייע בבלימת מעשי האונס הקבוצתי