דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יתייחס שומר המצוות לאותם חילונים המלגלגים עליו בגלל הקפדתו על כללי הבריאות?