דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי רוכש יצירה להעתיק אותה שלא לשימוש מסחרי?