האם רשאים מפירי הוראות משרד הבריאות להסתמך על דברי חכמים 'תורה מגנא ומצלא'?

מדוע החברה החרדית נפגעה קשות מהקורונה?

והרי כלל הוא בדברי חכמים "תורה מגנה ומצילה". אם כן, מדוע נפגעה החברה החרדית מאוד קשה בקורונה?

א. אסור בשום פנים ואופן להכליל הכללות.

ב. אין אנו יודעים מה בכבשנו של בורא עולם.

ג. ככל שאנחנו יכולים לראות בעיננו, אזי בעוונותינו המרובים יש דפוסי התנהגות בקרב מי מהחרדים לא כולם, שאינם עולים בקנה אחד עם ההלכה למרות שהם באים בשם ההלכה.

למשל, יש והם מתפללים בציבור בבית כנסת סגור, למרות שהדבר אסור מאוד מאוד, במיוחד אז בעיצומה של המגפה הנוראה הזו. ולא עוד אלא ראינו שהם מתעמתים עם השוטרים כשהשוטרים מנסים לפזר אותם, והם מתעמתים איתם. הרי הדבר הזה לא כלול בהגדרה תורה מגנה ומצילה. כי מדוע התורה מגנה ומצילה? אמרו חכמים מסכת סוטה דף כ"א: שהתורה היא אור המצווה היא נר. מהו האור הזה? ומהו הנר הזה? בעת הלכה היא תנחה אותך. כלומר, אור השכל מנחה אותנו איך להתנהג בצורה הנכונה. אז המצווה היא נר, היא פנס בתוך האופל של חיינו. מנחה אותנו המצווה איך להתנהל בצורה נכונה.

התורה הוא אור שכלי רב עוצמה. מנחה אותנו איך להתנהל. ולכן, מתי תורה מגנה ומצילה אם באמת מתנהלים בצורה שכלית כפי שהתורה מחייבת ולא בצורה של קנאות, או בצורה שאיננה מתיישבת עם הדעת.

תראו בעצמכם, מישהו חשוב אדמו"ר או רב גדול, נפטר בעיצומה של המגפה, הלכו באלפים או במאות, תוך שהם צפופים בלי לשמור על כללי הזהירות. הרי זה מנוגד לשכל, מנוגד לתורה, מנוגד להלכה – ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לעומת זאת תראו, הרב הגאון הרב בקשי דורון זצ"ל נפט,ר אילו לא היתה המגפה היו יוצאים בהמונים להלוויה, אבל בגלל המגפה, ראינו כיצד קיימו את ההלוויה לפי הכללים, לא מעבר לזה. כלומר, כשאנחנו מדברים תורה מגנה ומצילה זה כשהתורה מנחה את השכל האנושי איך להתנהל, ולא שהרגשות של בני האדם שלא מלווים בידע תורני מובהק, אלא באים מתוך רגשות ומתוך קנאות ומתנהלים כפי שמתנהלים.

הנה, בוטלה העליה למירון אתמול בל"ג בעומר. כי זה מאות אלפים, אוי ואבוי לנו אם היו מאות אלפים שם. מה היה קורה לנו, זה היה בלתי נשלט. ולמרות הכל, היו כאלה שניסו להתגנב והשוטרים בתוך כל מיני מחסומים ואפילו בין היערות והעצים, היו תופסים מחזירים אותם. כלומר, מדובר כאן בבני אדם שאולי הם באים מתוך רגש עמוק לקיים תורה ומצוות וכו'. אבל לא מתוך דעה נבונה. "כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים", התורה ניתנה כמגדלור של חוכמה מהרגע שאנחנו מתנהגים כטיפשים, אז אין התורה מגנה עלינו. כי אין אנו תופסים אותה במהותה האמיתית.

יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לעסוק בתורה בשמה ולהבינה, ולהתנהל לאורה באמת. כי אז באמת תורה מגנה ומצילה.

תאריך: 
12/05/20 י"ח אייר התש"פ
x

Audio Playlist