האם רשאי אדם לתרום כליה למרות שאינו בעלים על גופו?

תאריך: 
08/05/20 י"ד אייר התש"פ
x

Audio Playlist