דילוג לתוכן העיקרי

מה טעם חייבו הגנב בכפל ואילו הגוזל בכח בצהרי היום חייב להשיב רק את אשר גזל?